Inspired moments   /   seconds
1817819

3 KLJUČNE MPG STRATEGIJE

Tokom dugogodišnjeg rada MPG je prepoznao i razvio 3 KLJUČNA MARKETINŠKA ALATA koji su prepoznati zahvaljujući iskustvu, statistici i ključnim dostignućima iz održanih događaja, aktivnosti i promocija. Strategija 3 TAČKE KONTAKTA oslanja se na osnovne principe ljudske psihologije i iskustva.

Većini ljudi potrebno je da budu kontaktirani preko najmanje 3 TAČKE KONTAKTA kako bi doneli odluku
Ljudi imaju tendenciju da bolje zapamte informaciju ili događaj koji se javljaju u trojstvu
Dobro poznata latinska izreka kaže: “omne trium perfectum”- sve što dolazi u trojstvu je savršeno i svaki sklop sa tri elementa je kompletan.

Razumevanje ovih postulata, ljudske psihologije i ponašanja potrošača dovelo nas je do razvoja strategije 3 TAČKE KONTAKTA koja se realizuje u RETAIL, LIVE i DIGITAL okruženju i čini platformu integrisane komunikacije. Metod 3 TAČKE KONTAKTA će povećati učinak i dostići mnogo bolje rezultate od bilo parcijalnog pristupa.