Inspired moments   /   seconds
1817817
Live

Trenutak iskustva

Ključni ciljevi LIVE aktivacija su kreiranje uzbudljivih i nezaboravnih trenutaka koji ostvaruju trajan uticaj na pripadnike ciljne grupe. Na ovaj način ljudi se vezuju za brendove na poseban način, koji se ne može ostvariti putem drugih komunikacijskih alata.

Propagiranje specifičnih vrednosti, inspirativno okruženje i posebno osmišljene aktivacije, pružaju mogućnost za najkvalitetniju komunikaciju ključnih vrednosti brenda i interakciju sa njim u realnom svetu.